Program formacyjny WMM

Poniżej można pobrać konspekty z Programu formacyjnego.

Podejmujemy się trudnego i wymagającego zadania, jakim jest opracowanie Programu Formacyjnego.
Przez najbliższy rok regularnie będziemy publikować kolejne treści – konspekty na kolejne miesiące roku formacyjnego. Program oparty jest o cztery płaszczyzny: ludzko-chrześcijańską, kościelną oraz maryjną i wincentyńską.

Konspekty podzielone zostały na poziomy A, B i C, odpowiadające przedziałom wiekowym uczniów klas 7-8, klas licealnych oraz studentów. Treści w nich zawarte to zarazem wymagania formacyjne. Pod względem merytorycznym dostosowane do potrzeb rozwoju duchowego nowych członków, jak i tych wzrastających we Wspólnocie WMM od dłuższego czasu.

Autorkami konspektów są przede wszystkim Siostry Miłosierdzia, będące Opiekunkami grup lokalnych.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie, opracowanie, skoordynowanie treści. W szczególności tym, których praca pozostawała niezauważalna, jednak kluczowa do utworzenia projektu. 

Istotnym krokiem jest weryfikacja przydatności i zasadności powstałych materiałów. W tym celu prosimy o korzystanie z zamieszczonych konspektów. O wnikliwą ewaluację programu poprosimy w grudniu. 
Tak przygotowany dokument będzie stanowić fundament formacji Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej w Polsce i stanie się narzędziem duchowego prowadzenia członków na różnych  etapach rozwoju w Stowarzyszeniu.

Rok I

wrzesień 

październik

listopad

formacja ludzko-chrześcijańska

poziom A
Jestem obdarowany

poziom B i C
Jestem obdarowany

 

 

formacja maryjna i wincentyńska

poziom A
Cudowny Medalik,
św. Katarzyna Laboure

grudzień

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.