Nowa grupa

Proces założenia nowej grupy WMM:

Na podstawie art. 30 Statutu Stowarzyszenia Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej w Polsce oraz dokumentu ’How to initiate a VMY group’.

1. Osoby zainteresowane założeniem nowej grupy powinny przedstawić swój zamiar Siostrze Koordynatorce danej prowincji oraz osobie odpowiedzialnej za parafię/szkołę, na terenie której chcą działać.

2. Nowa grupa przyjmuje towarzyszenie Siostry Koordynatorki przez pierwsze pół roku swojej działalności.

3. Pod koniec pierwszego roku działalności grupa może ubiegać się o oficjalne przyjęcie do Stowarzyszenia (przykładowy wzór).

4. Zarząd Krajowy wyraża zgodę na założenie grupy.

5. a) Ksiądz Dyrektor przesyła akt założenia danej wspólnocie, jeśli grupa działa na terenie domu Miłosierdzia lub Zgromadzenia Misji.

5. b) Jeżeli grupa działa poza terenem domu Sióstr Miłosierdzia lub Zgromadzenia Misji, wówczas Ksiądz Dyrektor zwraca się z prośbą do miejscowego biskupa i po uzyskaniu jego zgody przesyła akt założenia grupy.

 

ZAŁĄCZNIKI

Wniosek nowej grupy lokalnej o przyjęcie do Stowarzyszenia (wersja pdf)

Wniosek kandydata o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia (wersja pdf)