Akt Oddania i Konsekracji

W Stowarzyszeniu, rozwijając się na poszczególnych stopniach formacji, przyjmujemy Cudowny Medalik na odpowiednim kolorze wstążki. Rozpoczynają przygodę w Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej na początku poznajemy historię Objawień i życie św. Katarzyny Labouré, nosimy Cudowny Medalik. Maryja 27 listopada 1830 roku powiedziała siostrze Katarzynie „dostąpią wszelkich łask szczególnie jeśli go będą nosili na szyi. Tych, którzy we mnie ufają, wieloma łaskami obdarzę”.

Po co najmniej rocznej formacji, aby stać się członkiem Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej, składamy Akt Oddania i przyjmujemy Medal na białej wstążce. Po ukończeniu drugiego stopnia uroczyście odnawiamy Akt Oddania, przyjmując Medal na zielonej wstążce (Statut WMM w Polsce §12).

Najważniejszą decyzją, która może wieńczyć formację w Stowarzyszeniu, jest Akt Konsekracji Maryjnej, czyli Akt Oddania Chrystusowi przez Maryję. Chcemy uczynić ze swojego życia całkowity dar Chrystusowi, poprzez posługę i ewangelizację ubogich, obierając Maryję za Matkę i wzór Poświęcenie się jest dla nas owocem dogłębnego poznania WMM, dojrzewania w wierze i właściwego rozeznawania w Duchu Świętym (Statut WMM w Polsce §9)

Z Maryją do Jezusa!

AKT ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ
Składa każdy członek w momencie przyjęcia do Stowarzyszenia i ukończeniu 1 stopnia formacji (przyjęcie Medalu na białej wstążce) oraz ukończeniu 2 stopnia (przyjęcie Medalu na zielonej wstążce).

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!
Tobie poświęcam ciało i duszę moją,
wszystkie modlitwy i prace,
radości i cierpienia,
wszystko czym jestem i co posiadam.
Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.
Pozostawiam Ci zupełną swobodę
posługiwania się mną dla zbawienia ludzi
i ku pomocy Kościołowi Świętemu,
którego jesteś Matką.
Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą,
przez Ciebie i dla Ciebie.
Wiem, że własnymi siłami
niczego nie dokonam.
Ty zaś wszystko możesz,
co jest wolą Twojego Syna
i zawsze zwyciężasz.
Spraw więc, Wspomożycielko wiernych,
aby moja rodzina, parafia i cała ojczyzna
były rzeczywistym królestwem
Twojego Syna i Twoim.

Autor: Kardynał Stefan Wyszyński

 

Pobierz tekst propozycji ceremonii:

AKT KONSEKRACJI MARYJNEJ,
czyli akt oddania Chrystusowi  przez Maryję na całe życie
Składa członek WMM po ukończeniu 3 stopnia formacji (przyjęcie Medalu na niebieskiej wstążce).

Panie Jezu, za przykładem Maryi chcę CIEBIE ODKRYWAĆ!
Razem z Nią, Matką Kościoła,
pragnę wnieść swoją młodość we wspólnotę oddaną służbie
i zaangażować się wielkodusznie w dzieło ewangelizacji.

Panie Jezu, za przykładem Maryi chcę CIEBIE NAŚLADOWAĆ!
Razem z Nią, Uprzywilejowaną Córką Boga Ojca,
pragnę stawać się jak Ty, ewangelizatorem ubogich,
w wierności konsekracji chrzcielnej,
stając się budowniczym Życia, Miłości i Pokoju!

Panie Jezu, tak jak Maryja chcę CIEBIE KOCHAĆ!
Razem z Nią, Dziewicą trwającą na modlitwie,
napełnioną Duchem Świętym,
pragnę uczynić swoje życie drogą Modlitwy i Służby,
w prostocie i w pokorze, starając się żyć duchowością Magnificat.

Panie Jezu, tak jak Maryja chcę OFIAROWAĆ SIEBIE!
Razem z Nią, pierwszą Uczennicą,
pragnę otworzyć swoje serce i umysł na potrzeby misji,
abym dary od Ciebie otrzymane umiał przekazać młodym całego świata,
bym stał się przedłużeniem Twoich dłoni w posłudze bliźnim.
Amen.

 

Pobierz tekst propozycji ceremonii: