Kim jesteśmy?

O NAS

WMM (Wincentyńska Młodzież Maryjna) to Stowarzyszenie zrzeszające dzieci i młodzież, którzy chcą żyć duchem maryjnym i szerzyć cześć Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Powstało ono pod wpływem objawień Matki Bożej św. Katarzynie Labouré w 1830, w kaplicy Sióstr Miłosierdzia w Paryżu. Zostało zatwierdzone przez papieża Piusa IX 1847 roku.

NASZE STOWARZYSZENIE JEST:

KOŚCIELNE

Angażujemy się w sposób czynny i odpowiedzialny w życie i działalność Kościoła lokalnego – diecezji i parafii. Organizujemy się w formie scholi, ubogacając liturgię parafialną.

MARYJNE

W Ewangelii odkrywamy Maryję jako wzór wszystkich wierzących, odnajdujemy w niej inspirację i pomoc w kroczeniu drogą wiary i miłości.

ŚWIECKIE

Stowarzyszenie tworzymy my – świeccy (dzieci i młodzież). Jesteśmy zarejestrowani w ramach Stowarzyszeń Międzynarodowego Laikatu Wiernych i kierujemy się przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego.

WINCENTYŃSKIE

Każdy z nas należy do Rodziny Wincentyńskiej. Wzorem św. Wincentego a Paulo ewangelizujemy i służymy ubogim. Chcemy pełnić naszą misję apostolską wśród młodzieży i najuboższych.

NASZE CELE:

  • Wychowanie w wierze i modlitwie,
  • Pogłębienie i szerzenie nabożeństwa do Maryi,
  • Budzenie i rozwijanie ducha apostolskiego służąc wszystkim ludziom ubogim: młodym i starszym.

Aby temu sprostać, staramy się coraz lepiej przeżywać Eucharystię, pogłębiać znajomość Pisma Świętego, poznawać tajemnice Maryi i Ją naśladować, nosić i rozpowszechniać Cudowny Medalik, poznawać historię objawień maryjnych i symbolikę Medalika, pomagać ludziom biednym i potrzebującym.