Dzieje i historia Stowarzyszenia

Wszystko zaczęło się w Paryżu

W 1830 r., w kaplicy przy Rue du Bac podczas jednego z objawień, Maryja ujawniła św. Katarzynie Laboure swoje pragnienie:

„Pragnę, aby powstało Stowarzyszenie Dzieci Maryi”.

Pragnienie to miał wypełnić spowiednik św. Katarzyny, ks. Jan Aladel. On także miał zająć się misją wybicia Cudownego Medalika. Młoda siostra Katarzyna często powtarzała:

Najświętsza Panna chce, aby ksiądz założył Stowarzyszenie, któremu przyrzeka wiele łask. Ksiądz będzie jego założycielem i dyrektorem”.

Jednak na powstanie stowarzyszenia trzeba było poczekać. Pierwsza wspólnota powstała w Beaunne w 1838 r. W 1845r powstała pierwsza grupa w Paryżu. Ks. Aladel czuwał nad formacją młodych. Wydał nawet książeczkę zawierającą statut i regulamin Stowarzyszenia. W 1847 r. Przełożony Generalny Zgromadzenia Misji, ks. Etienne, udał się do Ojca Świętego Piusa IX, z prośbą o zatwierdzenie Stowarzyszenia Dzieci Maryi i odpusty z nim związane. Tego samego roku papież zatwierdził wspólnotę. W krótkim czasie Dzieci Maryi zaczęły działać w całej Francji i innych krajach, gdzie posługę pełnili Księża Misjonarze i Siostry Miłosierdzia. Znakiem rozpoznawczym Stowarzyszenia Dzieci Maryi stał się Cudowny Medalik, a hasłem wybite na nim słowa:

„O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”.

Stowarzyszenie dzisiaj

Obecne jest na wszystkich kontynentach. Europa jest jego kolebką, to tutaj się ono zakorzeniło, zdobyło najwięcej doświadczenia, podejmuje nowe wyzwania. W Afryce stowarzyszenie stawia pierwsze kroki, grupy są młode, ale pełne życia, mimo ich ubóstwa i niepewności. W Azji działalność jest ograniczona, ale grupy są liczne i pełne miłości do Maryi. Ameryka jest nadzieją nie tylko stowarzyszenia, ale i całego Kościoła. Tutaj wspólnoty mają własną Radę Międzynarodową, wydają Biuletyn Kontynentalny i spotykają się na spotkaniach misyjnych. Stowarzyszenie Młodzieży Maryjnej jest obecne w 62 krajach na całym świecie.

W 2005 r. w Paryżu odbyło się II Zgromadzenie Generalne JMV, pod hasłem: „W świetle naszej świeckiej, maryjnej i wincentyńskiej duchowości, wspólnie podejmujemy misję”. Tam rozpoczął swoją działalność nowy Zarząd JMV z przewodniczącą Yasmine Cajuste z Haiti. Działający od 1999 r. Międzynarodowy Sekretariat JMV z siedzibą w Madrycie, od 2006 r. pracuje w nowym składzie. Sekretariat zajmuje się: archiwami, komunikacją, administracją i relacjami z Rodziną Wincentyńską, animacją oraz formacją.

W 2010 r. w Lizbonie III Zgromadzenie Generalne ponownie wybrało Yasmine Cajuste na przewodniczącą JMV. Jej druga i zarazem ostatnia kadencja trwała do 2015 r. (więcej w tym temacie).

W 2015 r. odbyło się już IV Zgromadzenie Generalne, tym razem w Salamance w Hiszpanii. Na przewodniczącego wybrano Yancarlosa Carrasco z Dominikany, pracującego do tej pory jako wolontariusz anglojęzyczny w Sekretariacie Międzynarodowym (więcej tutaj).

W 2021 roku w Bydgoszczy zdalnie odbyło się V Zgromadzenie Generalne. Na Przewodniczącą Międzynarodową została wybrana Patricia Roppa z Peru.

Jak to się zaczęło w Polsce?

Na Polską ziemię ziarno miłości Niepokalanej zostało wsiane za sprawą s. Łucji Borowskiej we Lwowie w 1852 r. to ona założyła pierwsze w Polsce Stowarzyszenie Dzieci Maryi, które trwa od 155 lat mimo wielu burz dziejowych. W 1999 r., po opracowaniu Statutu Międzynarodowego, okazało się konieczne dostosowanie do niego zasad działalności w kraju. Opracowany nowy statut został zatwierdzony przez O. Gen. Roberta Maloney’a w styczniu 2000 r. i zgodnie z nim zwołano w październiku tego samego roku I Zgromadzenie Krajowe w Częstochowie. II Zgromadzenie Krajowe odbyło się według tych samych zasad i tam też dokonano wyboru Zarządu Krajowego z przewodniczącym Łukaszem Ziębą na czele.
W 2010 r. miało miejsce już III Zgromadzenie Krajowe, podczas którego wybrano Zarząd Krajowy z przewodniczącą Aleksandrą Żołyńską. Zarząd pełniący funkcje w latach 2010-2015 dokonał aktualizacji Statutu, w którym m.in. skrócono długość kadencji członków Zarządu do 3 lat. Statut został zatwierdzony przez Ojca Generała i Episkopat Polski.
IV Zgromadzenie Krajowe w 2015 r. dokonało wyboru już według zasad nowego Statutu. Na czele Stowarzyszenia stanął Bartosz Wyrzykiewicz (więcej na ten temat z zakładce Zarząd).

V Zgromadzenie Krajowe w 2018 roku wybrało Marlenę Łopatkę, a VI Paulinę Berdel.

Zobacz także:

Początki Stowarzyszenia w Polsce,
s. Elżbieta Kowalewska