Izajasz

„Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi ledwo tlejącego się knotka. On rzeczywiście przyniesie Prawo.” (Iz 42, 2-3) 🌱🔥
 
Prorok chce nam powiedzieć tylko jedno – Bóg nas nigdy nie skrzywdzi. Nigdy. On był, jest i będzie z nami, marnymi i pokrzywdzonymi ludźmi. Zostańmy z tą myślą. Pomyślmy, gdzie w nas znajduje się nadłamana trzcina lub ledwo tlący się knotek. Spróbujmy oddać te miejsca Jezusowi przez ręce Maryi.