Rada Międzynarodowa

Nasze Stowarzyszenie jest obecne na wszystkich kontynentach w 62 krajach świata.

Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Zgromadzenie Generalne, zwoływane co 5 lat, w którym uczestniczy Rada Międzynarodowa, Sekretariat Międzynarodowy oraz dwóch członków świeckich z każdego kraju, w którym istnieje zatwierdzone Stowarzyszenie JMV.

Zgromadzenie Generalne wybiera członków świeckich Rady Międzynarodowej (Przewodniczącego i czterech Radnych) na okres pięciu lat z możliwością reelekcji.
Ostatnie IV Zgromadzenie Generalne odbyło się w Salamance (Hiszpania) w 2015r.

Pracę Rady Międzynarodowej wspomaga powoływany przez Dyrektora Generalnego Sekretariat Międzynarodowy:

Sekretariat Międzynarodowy

Sekretariat zajmuje się archiwami, komunikacją z innymi gałęziami Rodziny Wincentyńskiej, administracją, animacją oraz formacją.

Aktualny skład RADY MIĘDZYNARODOWEJ (VMY International Council)

członkowie świeccy wybrani przez IV Zgromadzenie Generalne (na lata 2021-2026):
Przewodnicząca Międzynarodowa – Patricia Roppa z Peru
Radna dla obu Ameryk – Catarina Erika Morais Lima z Brazylii
Radna dla Afryki – Maria Sfeir z Libanu
Radna dla Europy – Marta Andreia Alves Araújo z Portugalii
Radna dla Azji i Bliskiego Wschodu – Marie Claire Solon Balo z Filipin

oraz członkowie konsekrowani:
Dyrektor Generalny – ks. Tomaž Mavrič
Wicedyrektor Generalny – ks. Francisco Magnaye
Radna Generalna – s. Rosa Miró

ekipa międzynarodowa styczeń 2016


Rada Międzynarodowa na latach 2021 – 2026

członkowie świeccy wybrani przez III Zgromadzenie Generalne w Bydgoszczy w 2021:
International President (Przewodnicząca Międzynarodowa) – Patricia Roppa
Councilor America (Radny dla Ameryk) – Catarina Erika Morais Lima
Councilor Africa (Radny dla Afryki) – Maria Sfeir
Councilor Europe (Radny dla Europy) – Marta Andreia Alves Araújo
Councilor Asia and Middle East (Radny dla Azji i Bliskiego Wschodu) – Marie Claire Solon Balo

Rada Międzynarodowa na latach 2015 – 2021

członkowie świeccy wybrani przez III Zgromadzenie Generalne w Salamance w 2015:
International President (Przewodnicząca Międzynarodowa) – Yancarlos Carrasco
Councilor America (Radny dla Ameryk) – Rafael Cruz
Councilor Africa (Radny dla Afryki) – Benvienu Founda Abouna
Councilor Europe (Radny dla Europy) – Ricardo Sousa Ferreira 
Councilor Asia and Middle East (Radny dla Azji i Bliskiego Wschodu) – Andrew Wagdy

Rada Międzynarodowa na latach 2010 – 2015

członkowie świeccy wybrani przez III Zgromadzenie Generalne w Lizbonie w 2010:
International President (Przewodnicząca Międzynarodowa) – Yasmine Cayuste
Councilor America (Radny dla Ameryk) – Argelys del Rosario Vega Reyes
Councilor Africa (Radny dla Afryki) – Ghislain Auguste Atemezing
Councilor Europe (Radny dla Europy) – Karmen Kunc
Councilor Asia and Middle East (Radny dla Azji i Bliskiego Wschodu) – Anh Thu Nguyen Thi

Rada Międzynarodowa na latach 2005 – 2010

członkowie świeccy wybrani przez II Zgromadzenie Generalne w Paryżu w 2005:
International President (Przewodnicząca Międzynarodowa) – Yasmine Cayuste
Councilor America (Radny dla Ameryk) – Dorys Castillo
Councilor Africa (Radny dla Afryki) – Vohanginirina François de Paúl
Councilor Europe (Radny dla Europy) – Jesús García
Councilor Asia and Middle East (Radny dla Azji i Bliskiego Wschodu) – Denise El Khoury


Sekretariat międzynarodowy

Pracę Rady Generalnej wspomaga Sekretariat Międzynarodowy
(VMY International Secretariat) z siedzibą w Madrycie przy C/José Abascal 30.
Powoływany jest przez Dyrektora Generalnego w porozumieniu z Radą.

Obenie skład Sekretariatu tworzą:
Director (Dyrektor Sekretariatu) – ks. Irving Amaro – secinterjmv@gmail.com,
International Delegate (Delegat Międzynarodowy) – s. Bernardita Garcia Ortín – delinterjmv@gmail.com,

oraz International Volunteers (Wolontariusze Międzynarodowi):
Linette Luciana (j. hiszpański) – espanoljmv@gmail.com,
André Peixoto (j. portugalski) – portugues.jmv@gmail.com,
Tony Barakat (j. francuski) – francaisjmv@gmail.com,
Marie Claire Balo (j. angielski) – english.jmv@gmail.com.

ekipa międzynarodowa - sekretariat od lutego 2016

Więcej na temat pracy Rady i Sekretariatu Międzynarodowego możesz znaleźć na
stronie międzynarodowej.