Rodzina Wincentyńska

Wincentyńska Młodzież Maryjna należy do Rodziny Wincentyńskiej, czyli rodziny zgromadzeń i stowarzyszeń, dla których źródłem i inspiracją jest działalność św. Wincentego a Paulo. Na świecie jest ponad 2 miliony Wincentian.

Najbardziej znane wincentyńskie stowarzyszenia to: 

  • Zgromadzenie Misji (Lazaryści),
  • Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia (Szarytki),
  • Stowarzyszenie św. Wincentego a Paulo (SSVP),
  • Stowarzyszenie Cudownego Medalika (AMM),
  • Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłosierdzia (AIC),
  • Świeccy Misjonarze Wincentyńscy (Misevi),
  • Zakonnicy św. Wincentego a Paulo,
  • Wolontariat Wincentyński,
  • Młodzież Misjonarska,
  • Wincentyńska Młodzież Maryjna (WMM/JMV),

a także wiele innych ruchów i stowarzyszeń w Polsce i na całym świecie.


Zgromadzenie Misji św. Wincentego a Paulo

Nazwy potoczne: Zgromadzenie Księży Misjonarzy, Lazaryści.

Zgromadzenie założone 17 kwietnia 1625 r. przez św. Wincentego a Paulo we Francji. Głównym zadaniem Księży Misjonarzy jest głoszenie Ewangelii Ubogim. Do Polski Lazaryści przybyli w 1651 r. na życzenie królowej Ludwiki Marii Gonzagi.


Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

Nazwy potoczne: Szarytki, Wincentynki.

Najliczniejsze na świecie żeńskie zgromadzenie, założone przez św. Wincentego a Paulo i św. Ludwikę de Marillac w 1633 r. Dewizą szarytek są słowa: ,,Miłość Chrystusa Ukrzyżowanego przynagla nas”. Do Polski pierwsze siostry przybyły w 1652 r. na prośbę królowej Marii Ludwiki Gonzagi.


Stowarzyszenie św. Wincentego a Paulo

czyli Society of St. Vincent de Paul (SSVP), daw. Konferencje św. Wincentego.

Stowarzyszenie założone w 1833 r. przez bł. Fryderyka Ozanama, skupiające świeckich katolików, prowadzące działalność charytatywną. Dewizą Konferencji są słowa: ,,Serviens in spe”. Obecnie Konferencje działają w 130 krajach i liczą ok. 900 tys. członków.

Siedziba w Polsce:
ul. Radna 14
00-341 Warszawa


Stowarzyszenie Cudownego Medalika

Nazwy potoczne: Apostolat Maryjny, AMM.

Stowarzyszenie zatwierdzone w 1909 r., związane z objawieniami św. Katarzynie Laboure z 1830 r. Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest szerzenie kultu N.M.P. za pośrednictwem Cudownego Medalika.


Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

Nazwa międzynarodowa: Association Internationale des Charites (AIC).

Stowarzyszenie założone przez św. Wincentego a Paulo w 1617 r. (początkowo jako Bractwo Miłosierdzia). Jest pozarządową organizacją charytatywną, działającą na skalę światową. Misją AIC jest ,,działać wspólnie dla zwalczania ubóstwa”.


Misevi – Świeccy Misjonarze Wincentyńscy

Stowarzyszenie powstało w 1984 r., zatwierdzone w 1999 r. Wywodzi się z JMV (WMM) – początkowo gromadziło świeckich członków Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej z Hiszpanii, którzy poświęcili swój czas na wyjazd na misje Ad Gentes. Stanowi wsparcie i koordynację pracy świeckich misjonarzy Rodziny Wincentyńskiej.


Warto zajrzeć także na inne strony, związane z Rodziną Wincentyńską: