V Zgromadzenie Krajowe WMM

W dniach 15-17 czerwca w Bydgoszczy, odbędzie się V Zgromadzenie Krajowe Wincentyńskej Młodzieży Maryjnej!

Podczas spotkania, wybierzemy nowy Zarząd Stowarzyszenia oraz wspólnie zastanowimy się nad rozwojem WMM.

Módlmy się w intencji Zgromadzenia oraz Kandydatów do Zarządu!

Z Maryją do Jezusa!