Radosnego Alleluja

Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?
Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał.
Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei:
„Syn człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników
i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie.”
Wtedy przypomniały sobie Jego słowa i wróciły od grobu,
oznajmiły to wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym.
(Łk, 24, 6-9)

 

Chrystus Zmartwychwstały

Wszystkim członkom
i sympatykom JMV,
księżom, siostrom i opiekunom
składamy życzenia pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości;
głębokiego przeżycia tych szczególnych dni Triduum Paschalnego, i prawdziwej radości płynącej z wiary w Zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Niech Nasz Zbawiciel obdarza Was łaskami i błogosławi w Waszym codziennym życiu i zaangażowaniu w działalność Stowarzyszenia.

Radosnego Alleluja!