Pan Jezus wjeżdża do Jerozolimy…

Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno: Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na wysokościach! Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: «Kto to jest?» A tłumy odpowiadały: «To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei».

To wydarzenie wspominamy dziś, w Niedzielę Palmową, tym samym rozpoczynając Wielki Tydzień. Mamy nadzieję, że będzie to spokojny czas refleksji, wewnętrznego wyciszenia i pojednania z Panem. Życzymy Wam dobrego przeżycia tego tygodnia, abyśmy wszyscy mogli w Wielkanocny poranek z radością świętować Zmartwychwstanie.