Czas na zmiany

 

Nowy Rok przyniósł zmiany w zarządzie WMM. 

Nową koordynatorką prowincji
chełmińsko-poznańskiej została

s. Anna Głyżewska,
która zastąpiła s. Jolantę Brandyk.

 Pragniemy z całego serca podziękować
s. Jolancie za pełne zaangażowania pełnienie funkcji koordynatorki. Niech Pan Bóg prowadzi
i wspiera w nowych zadaniach, jakie Siostrę czekają. Niech nigdy nie zabraknie zapału
 i nowych pomysłów, jak prowadzić przez Maryję do Jezusa!
 

 

Nowym doradcą prowincji
warszawskiej została

 Magdalena Opiłowska. 

Nowo wybranym życzymy światła Ducha Świętego
w rozpoznawaniu, którymi drogami Pan Bóg
pragnie prowadzić nasze Stowarzyszenie.