Wyjaśnienie logo WDM!

Logo Międzynarodowych Wincentyńskich Dni Młodych 2023, inspirowane tematem „Nie należę ani tu, ani tam, ale gdziekolwiek Bóg chce, abym była” – słowa św. Wincentego de Paul do Sióstr Miłosierdzia z 1634 roku – składa się z następujących elementów:

Wincentyński Krzyż
Centralny element logo jest symbol duchowości wincentyńskiej, dziedzictwo św. Wincentego a Paulo – ewangelizatora ubogich. W krzyżu tym możemy odnaleźć trzy wymiary duchowości wincentyńskiej: identyfikację z wolą Bożą, zjednoczenie z Jezusem Chrystusem, który objawia się w cierpiących ubogich, oraz afektywne i skuteczne przeżywanie wielkiej miłości Boga do ludzi, zwłaszcza do najuboższych.

Języki ognia
Symbolizuje Ducha Świętego, Trzecią Osobę Trójcy Świętej, wraz z Ojcem i Synem. Trzy języki ognia – mające kolory flagi Portugalii, kraju, który będzie gospodarzem Międzynarodowego Wincentyńskiego Spotkania Młodych 2023 – przypominają nam o nieustannym działaniu Ducha Świętego, zawsze aktywnego w życiu Rodziny, wznoszącego w każdym momencie nowe horyzonty ewangelizacji i nowe formy działania, posyłającego nas tam, gdzie Bóg chce, abyśmy byli i potwierdzającego wyrażenie św. Wincentego: „Miłość jest twórca aż do nieskończoności”.

Różaniec
Symbol nabożeństwa narodu portugalskiego do Matki Bożej Różańcowej z Fatimy, a także Jej prośby wyrażonej do trojga pastuszków (Łucji, Hiacynty i Franciszka) w objawieniach w 1917 roku, w Cova da Iria, kiedy prosiła ich: „odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny!”. Różaniec w kształcie serca symbolizuje miłość Niepokalanego Serca Maryi do nas wszystkich, Jej synów i córek.

Ikona GPS
Reprezentuje temat spotkania, mówiący o tym, że duch Wincentyński zabiera nas tam, gdzie Bóg chce, abyśmy byli.

Logo zostało zaprojektowane przez grupę São Miguel (Lousada) z Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej z Portugalii.