Theotokos – módl się za nami!

Dzisiaj obchodzimy święto Bożej Rodzicielki, które jest najstarszym świętem maryjnym. Czcimy w nim Maryję, Matkę Jezusa, Matkę samego Boga. Pozwólcie, że trochę wam wyjaśnimy co dzisiaj dokładnie świętujemy.
 
Theotokos to oficjalny tytuł Matki Boga. Słowiańskim odpowiednikiem tego greckiego określenia jest Bogurodzica. Theotokos składa się z dwóch członów:
🌀 Theos – Bóg,
🌀 a także przymiotnika utworzonego od czasownika tikto – urodzić.
 
To, co Boskie, zostaje połączone z tym, co ludzkie, a nawet zwierzęce. Zwierzęta, również się rodzą. Istnienie każdej ziemskiej istoty kiedyś się zaczyna i kończy, a Bóg trwa wiecznie. Natomiast tutaj Theotokos mówi nam, iż Bóg się rodzi, tak zwyczajnie.
Theotokos to nie tylko tytuł Maryi. To również prawda o Jezusie, który był w całości Bogiem i w całości człowiekiem, oprócz grzechu. Jezus urodził się i tak jak my, doświadczał wszystkiego, co ludzkie. Wychowywali Go niedoskonali ludzie. Ileż w ich całej rodzinie było pokory wobec samych siebie! To jest naprawdę niesamowite. Módlmy się dzisiaj do Bogurodzicy o pokorę dla nas i naszych rodzin, ponieważ „Owocem pokory jest bojaźń Pańska, bogactwo, szacunek i życie.” (Prz 22,4)