Wolontariat w Sekretariacie Międzynarodowym

Sekretariat Międzynarodowy JMV poszukuje wolontariusza anglojęzycznego.
 

MadrytSekretariat Międzynarodowy  w Madrycie funkcjonuje dzięki posłudze czterech wolontariuszy z krajów, w których istnieje JMV. Każdy z nich zajmuje się kontaktem i koordynacją działań z członkami JMV na świecie w jednym z języków: hiszpańskim, portugalskim, francuskim, włoskim lub angielskim.

W 2011 roku dwuletnią posługę wolontariusza zakończyła Katarina Mazurowa ze Słowacji. Od tamtej pory w Sekretariacie brakuje wolontariusza anglojęzycznego, co coraz bardziej utrudnia kontakt Sekretariatu (a więc również i Rady Międzynarodowej) z wieloma krajami – w tym także z Polską.

Ojciec Pavol Noga, Dyrektor Sekretariatu Międzynarodowego, kieruje do nas list, w którym prosi, abyśmy poszukali wśród naszych członków JMV kogoś, kto miałby na tyle chęci, odwagi, ofiarności i kompetencji, by podjąć się służby w Sekretariacie Międzynarodowym.

Poniżej zamieszczamy list o.Pavola, a także dokumenty, które powinien wypełnić kandydat oraz wskazówki, jakie cechy i umiejętności powinien posiadać.

Jeżeli ktoś z Was czuje, że służba w Sekretariacie Międzynarodowym może być jego powołaniem, zapraszamy do kontaktu z Zarządem – chętnie przedstawimy wszystkie szczegóły.


 

06.06.2012 r.

Drodzy Członkowie Zarządu JMV w Polsce,
Bardzo uważni na to, co dotyczy Ekipy Międzynarodowej JMV.

 

Jak wiecie, Sekretariat Międzynarodowy w Madrycie złożony jest z czterech młodych wolontariuszy, którzy wielkodusznie poświecili trzy lata na posługę Stowarzyszeniu.

Jesteśmy wdzięczni za otrzymane odpowiedzi z Kamerunu, Nikaragui i całkiem niedawno z Portugalii, ale jesteśmy w trakcie poszukiwania jeszcze jednego wolontariusza dla krajów języka angielskiego. W rezultacie upłynęło już trochę czasu, od kiedy Katarina Mazurowa ze Słowacji zakończyła swoją posługę wśród nas w lipcu 2011 r. Dlatego oczekujemy na kandydatury z innych krajów, które mogłyby wspaniałomyślnie ofiarować wolontariuszy, ale jak do tej pory nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Próbujemy utrzymać łączność z Wami
w miarę naszych możliwości, ale sytuacja ta jest o tyle niepokojąca, że pojawia się wiele zadań, obowiązków, którym trudno podołać, począwszy od tłumaczeń, gdy brakuje wolontariusza anglojęzycznego.

Niepokojąc się aktualnie trwającą sytuacją, w imieniu Zarządu Międzynarodowego, zwracam się do Was, doceniając Waszą wielkoduszność.

W załączniku znajdziecie dokument dotyczący posługi i kryteriów, które wolontariusz winien spełnić, w celu objęcia tej funkcji.

Usilnie prosimy o rozeznanie możliwości i podzielenie się tą informacją, w celu znalezienia kogoś, kto byłby zainteresowany ofiarowaniem swojego czasu Najświętszej Dziewicy i naszemu Stowarzyszeniu – JMV, w wymiarze międzynarodowym. I prosimy o powiadomienie nas o tym, gdy  będzie to możliwe.

Polecam  Jezusowi Was wszystkich i jestem wdzięczny za Waszą pomoc, wierząc, że otrzymamy odpowiedź pozytywną.

Złączony w modlitwie

Ks. Pavol Noga CM
Dyrektor Sekretariatu Międzynarodowego


Dokumenty:
Projekt wolontariatu
Kryteria wyszukiwania i doboru nowego wolontariusza
Curriculum vitae