WMM na świecie

Stowarzyszenie JMV jest obecne na wszystkich kontynentach w 62 krajach świata.

Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Zgromadzenie Generalne, zwoływane co pięć lat, w którym uczestniczy Rada Międzynarodowa, Sekretariat Międzynarodowy oraz dwóch członków świeckich z każdego kraju, w którym istnieje zatwierdzone Stowarzyszenie JMV.

Zgromadzenie Generalne wybiera członków świeckich Rady Międzynarodowej (Przewodniczącego i czterech Radnych) na okres pięciu lat z możliwością reelekcji.
Ostatnie IV Zgromadzenie Generalne odbyło się w Salamance (Hiszpania) w 2015r.

 

Pracę Rady Międzynarodowej wspomaga powoływany przez Dyrektora Generalnego Sekretariat Międzynarodowy:

Sekretariat Międzynarodowy

Sekretariat zajmuje się archiwami, komunikacją z innymi gałęziami Rodziny Wincentyńskiej, administracją, animacją oraz formacją.