Czerwcowy Biuletyn

Dostępny jest już numer czerwcowy Biuletynu Międzynarodowego – czasopisma wydawanego przez Sekretariat Międzynarodowy, z którego możemy dowiedzieć się co słychać w JMV w różnych zakątkach świata.

Poniżej zamieszczamy wersję angielską, a tłumaczenia znajdziecie w powakacyjnym numerze "Niepokalanej" – zachęcamy do nabycia! 🙂