Temat XXVI Światowych Dni Młodzieży

Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze (por. Kol 2,7)
Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe

Słowa te nawiązują do Listu Św. Pawła do Kolosan (rozdział 2, werset 7), jednej z ksiąg Nowego Testamentu, w którym pisze do Kościoła w Kolosach, małego frygijskiego miasta w pobliżu Laodycei, w południowo wschodniej Azji Mniejszej.

Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności. Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. W Nim bowiem mieszka cała Pełnia: Bóstwo, na sposób ciała, bo zostaliście napełnieni w Nim, który jest Głową wszelkiej Zwierzchności i Władzy. I w Nim też otrzymaliście obrzezanie, nie z ręki ludzkiej, lecz Chrystusowe obrzezanie, polegające na zupełnym wyzuciu się z ciała grzesznego, jako razem z Nim pogrzebani w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił. (Kol 2, 6-12)

Temat stanowi wezwanie apostoła Pawła do budowania silniejszej relacji z Chrystusem. Kieruje on je nie tylko do mieszkańców miasta w Kolosach, ale to całej społeczności chrześcijańskiej. Zachęca do mocnego zakorzenienia w Chrystusa, poprzez głębsze zaangażowanie się w Kościół. Tymi słowami przypomina istotę jego nauk, tego czym sam żył i jego osobistego doświadczenie Chrystusa. Ogłasza w swoim liście Kerygmat, Dobrą Nowinę o śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Hasło nawiązuje również do innego fragmentu z Listu św. Pawła do Efezjan: Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w miłości zakorzenieni i ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość, i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga.(Ef 3, 17-19).

Źródło