Dołącz do strefy modlitwy w intencji Światowych Dni Młodzieży w Madrycie

Ofiaruj modlitwę

Przygotowanie do uczestnictwa w Światowych Dniach Młodzieży, to nie tylko kwestia zorganizowania wyjazdu i pobytu w Hiszpanii ale równolegle przygotowanie duchowe. Jest to czas pogłębiania swojej wiary i osobistej relacji z Bogiem. Tym właśnie różnią się Światowe Dni Młodzieży od zwykłych wyjazdów turystycznych, że pozwalają doświadczyć czegoś więcej, bardziej odkryć tajemnicę dobrego Boga.
Każdy z nas dysponuje wyjątkowym darem modlitwy, który w dowolnej chwili może ofiarować w konkretnej intencji. O mocy i cudownych skutkach wytrwałej modlitwy potwierdza wiele scen z Ewangelii.

Dlatego zapraszamy Cię, abyś ofiarował/a swoją modlitwę w intencji XXVI Światowych Dni Młodzieży w Madrycie, pamiętając w niej w sposób szczególny o Ojcu Świętym Benedykcie XVI, z inicjatywy którego przygotowywane jest to spotkanie, o organizatorach oraz wszystkich młodych pragnących wyjechać do Madrytu.

Prosimy o modlitwę zarówno osoby młode jak i starszych, osoby indywidualne oraz grupy i wspólnoty. Każdy z Was może włączyć się w to wspólne dzieło i wpisać się w ten sposób w szczególną STREFĘ MODLITWY. Za każdy jej wymiar – z serca – dziękujemy!!!

Światowe Dni Młodzieży na facebooku

DOŁĄCZ DO STREFY MODLITWY!

Tekst oficjalnej modlitwy za Światowe Dni Młodzieży:

Modlitwa przed XXVI ŚDM

Boże, nasz Ojcze,
w Twoje ręce powierzamy przygotowanie Światowego Dnia Młodzieży w Madrycie w 2011 roku.
Prowadź i ochraniaj papieża Benedykta i wszystkich pasterzy Twego Kościoła.
Oświeć i umocnij tych, którzy organizują to spotkanie.
Obdarz ich mądrością i siłą w wykonywanej pracy.
Pomóż wszystkim młodym głęboko przygotować się do tego spotkania z Chrystusem.

Panie Jezu Chryste,
przed wniebowstąpieniem obiecałeś, że będziesz ze swoim Kościołem
aż do skończenia świata.
Błogosław i pomnażaj wysiłki wolontariuszy i organizatorów tego Światowego Dnia Młodzieży.
Spraw, aby byli Twoimi wiernymi współpracownikami w dziele odkupienia.
Niech to spotkanie przyczyni się do zakorzenienia i zbudowania na Chrystusie
młodzieży z Hiszpanii i całego świata.

Duchu Święty, Panie i Ożywicielu,
rozlej Twoją łaskę na Hiszpanię, ziemię oddaną Maryi.
Otwórz serca Hiszpanów na przyjęcie młodych ludzi, którzy przybędą na to spotkanie.
Spraw, aby wszyscy uczestnicy nawrócili swoje serca
oraz umocnili się w wierze, nadziei i miłości.

Maryjo, Matko Boga i Matko nasza, naucz nas, z radością, powiedzieć TAK na Boże wezwanie.

Tekst modlitwy do pobrania TUTAJ