Przyjęcie Medalu w Zdunach

Dnia 9.12.2018 w Zdunach odbyło się przyjęcie do Stowarzyszenia Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej. Medal na różowej wstążce otrzymało siedmioro dzieci, a młodsze dzieci otrzymały Medalik na białej wstążce, oczekując  na przyjęcie do Stowarzyszenia. Cała nasza zdunowska wspólnota Dzieci Maryi wraz z rodzicami miała okazję i zaszczyt  8.12.2018r umocnić się podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu oraz wysłuchać konferencji  Krajowego Dyrektora  WMM ks. Macieja Musielaka CM,  a następnego dnia otrzymać Medale z Jego rąk i zostać przyjętym do Stowarzyszenia. Dla nas wszystkich to był szczególny dzień  łaski oddania się pod opiekę  Maryi Niepokalanej. Wszystkie dzieci ogarniała wielka radość przez cały dzień. Po południu wraz z rodzicami świętowaliśmy tą ważną dla nas Uroczystość rozpoczynając od przedstawienia musicalu pt. „Niezwykłe Spotkanie”, mówiącym  o objawieniu Cudownego Medalika. Spotkaniu towarzyszyły oczywiście ciastka i kawa. Dziękujemy Maryi za łaski, którymi nas obdarzyła ciesząc się Jej obecnością i orędownictwem w naszym życiu.

Stowarzyszenie Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej w Zdunach