„Niech zstąpi Duch Twój…

… i odnowi ziemię!"
(Jan Paweł II podczas pierwszej pielgrzymki do Polski)

Duch ŚwiętyW uroczystość Zesłania Ducha Świętego
z ufnością i nadzieją módlmy się o to,
aby Duch Święty wlał w nas ogień Prawdy,
Prawdy Jezusa Chrystusa, nie naszych małych pół-prawd.

Otwórzmy nasze serca i umysły na moc Ducha,
rozwińmy żagle i pozwólmy mu
prowadzić nasze życie ku Niebu.

 

Życzenia od ekipy międzynarodowej:
Zeslanie Ducha Swietego

Duchu Święty wołam przyjdź. Bądź jak ogień duszy mej
Bądź jak ogień w ciele mym. Rozpal mnie!