„Poślij robotników na żniwo swoje”

Święcenia W sobotę 25 maja, w kościele seminaryjnym Księży Misjonarzy w Krakowie, ks. bp Paweł Socha udzielił święceń prezbiteratu i diakonatu.
Sakrament kapłaństwa przyjęli czterej diakoni ze Zgromadzenia Misji: Tomasz Dulski, Jakub Hiler, Paweł Jakób i Adam Sejbuk
oraz z Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich Piotr Szydełko.

Nowo wyświęconym składamy najlepsze życzenia błogosławieństwa Pana i Jego obfitych łask w kapłańskiej posłudze oraz zapewniamy o naszej modlitwie!