List Dyrektora Generalnego o Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej

Wszystkim członkom JMV polecamy genialny list ks. Gregorego Gay'a CM, Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Misji i Dyrektora Generalnego JMV, w którym pisze do całej Rodziny Wincentyńskiej o naszym Stowarzyszeniu. Ks. Gregory w bardzo ciekawy sposób omawia poszczególne rozdziały Dokumentu Końcowego odbywającego się w sierpniu 2010 roku III Zjazdu Generalnego Stowarzyszenia – Życie duchowe, Formacja, Służba i Misja, Rodzina Wincentyńska oraz Samofinansowanie.

2 lutego 2011
Święto Ofiarowania Pańskiego

 

Moi bracia i siostry z Rodziny Wincentyńskiej Dyrektor Generalny

Łaska i pokój Naszego Pana Jezusa Chrystusa niech wypełnią serca wasze teraz i zawsze!

Piszę dzisiaj do Was jako Dyrektor Generalny Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej. W sierpniu Stowarzyszenie przeżywało Zjazd Generalny w Lizbonie, w Portugalii. Od tego czasu Rada Międzynarodowa miała swoje pierwsze posiedzenie. A ja chciałbym podzielić się z wami kilkoma wnioskami z obydwu, Zjazdu i posiedzenia Rady Generalnej.

Zjazd Generalny wypracował Dokument Końcowy składający się z następujących rozdziałów: Życie duchowe, Formacja, Służba i Misja, Rodzina Wincentyńska, Samofinansowanie.

Szczerze muszę dodać, że jestem pod wrażeniem jakości wystąpień podczas Zjazdu Generalnego i głębi przywództwa w ruchu Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej. Podkreślono w nich ważną rolę życia duchowego w Stowarzyszeniu. W stosunku do Życia Duchowego w Dokumencie Końcowym podkreśla się pragnienie młodzieży do głębszej nauki modlitwy. W tym kierunku pragniemy podążać i zachęcić wszystkich moderatorów Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej do podjęcia odpowiedzialności za pomoc młodym ludziom w nauce modlitwy, szczególnie modlitwy w duchu Świętego Wincentego i Świętej Ludwiki.

Uczestnicy Zjazdu wyrazili także zainteresowanie pogłębianiem rozumienia teologii Maryjnej w świetle nauczania Kościoła na temat Maryi, aby w ten sposób mieli jaśniejsze rozeznanie Jej roli w ich życiu, szczególnie w kluczowym momencie, gdy poświęcają swoje życie Maryi jak znak zobowiązania wobec Stowarzyszenia. W tym samym świetle, młodzież wyrazili wielkie pragnienie posiadania możliwości pogłębiania ich znajomości Słowa Bożego w kontekście Eucharystii i Sakramentu Pojednania.

Ucieszyłem się słysząc o tak wielkim pragnieniu skupienia się na dynamizmie Słowa Bożego a jednocześnie na dynamizmie Bożej obecności w Ciele i Krwi podczas Eucharystii jak również Bożego miłosierdzia wyrażonego w Sakramencie Pojednania. Dobrym dodatkiem dla tych młodych jest odpowiedzialność, którą należy wprowadzić na poziomie lokalnym poprzez ich moderatorów, którymi są czy to członkowie Zgromadzenia Misji, czy Sióstr Miłosierdzia, czy też świeccy członkowie innych gałęzi Rodziny Wincentyńskiej.

Jedną z zasad Stowarzyszenia jest wymiar eklezjalny Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej. Ze strony uczestników Zjazdu było zainteresowanie rozwojem Stowarzyszenia w kontekście działalności w parafiach. Tak więc, wszystkim członkom Zgromadzenia Misji odpowiedzialnym za parafie mówię, aby robili wszystko co możliwe by promować w swoich parafiach Rodzinę Wincentyńską, a w sposób szczególny zwrócili uwagę na młodzież, która potrzebuje usłyszeć Słowo Boże od wybranych dla nich duszpasterzy i słyszeć to w kontekście naszego charyzmatu Wincentyńskiego. Niekiedy jest to krępujące, kiedy przyjeżdża się do Misjonarskiej parafii i nie widać tam żadnego odzwierciedlenia charyzmatu Wincentyńskiego, czy to w formie pojedynczej figury św. Wincentego a Paulo czy też obrazu Niepokalanie Poczętej w Cudownym Medaliku, naszej patronki lub jakiejkolwiek wzmianki o tym, co jest istotą naszego Wincentyńskiego kultu Maryjnego – Nowennie do Matki Bożej od Cudownego Medalika czy też akcentowania różnych obchodów ku czci świętych Rodziny Wincentyńskiej.

W odniesieniu do wymiaru formacyjnego w Dokumencie Końcowym młodzi ludzie szczerze pragną być formowani w duchu charyzmatu Wincentyńskiego. To jest poważne zadanie dla moderatorów. Stąd w celu zachęcenia do pogłębiania powagi roli tego wsparcia zdecydowaliśmy się wypromować międzynarodowe spotkanie moderatorów Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej w 2014 roku do udziału w którym zachęceni zostaną członkowie Zgromadzenia Misji, Sióstr Miłosierdzia i świeccy towarzyszący naszej młodzieży.

Chciałbym ponownie podkreślić, tak jak to robiłem przy wielu okazjach zarówno Siostrom Miłosierdzia jak i członkom Zgromadzenia Misji, że Wincentyńska Młodzież Maryjna nie jest niezależnym ruchem młodzieżowym w Kościele, lecz jest to apostolat w ramach Zgromadzenia Misji i Sióstr Miłosierdzia. Jest naszym obowiązkiem towarzyszyć młodym ludziom i pogłębiać postawy, których nauczyliśmy się od naszych duchowych założycieli.

W odniesieniu do specyficznej roli moderatorów, kilka lat temu w Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej opracowaliśmy dokument zatytułowany "Rola i funkcje doradców w JMV". Zachęcamy moderatorów, zarówno Misjonarzy, Siostry a w szczególności świeckich moderatorów by pogłębili rozumienie ich odpowiedzialności za to wsparcie.

W odniesieniu do kwestii Służby i Misji w Dokumencie Końcowym również istnieje dokument dobrze opracowany przez Stowarzyszenie pod tytułem "Praca w formie projektów". Zachęcamy członków Stowarzyszenia na poziomie krajowym do głębszego zapoznania się z tym promującym solidarność dokumentem. Na ostatnie posiedzenie rady międzynarodowej zaprosiliśmy do udziału w nim Księdza Milesa Heinena, Dyrektora Biura Solidarności Wincentyńskiej (VSO) aby pomógł nam zrozumieć co to znaczy pracować wspólnie, solidarnie jeden z drugim. Wierzymy, że Biuro Solidarności Wincentyńskiej nadal będzie orientowało nas na to jak tworzyć i prezentować projekty mające na celu promowanie zmiany systemowej wśród tych, którym nasi młodzi ludzie służą w różnych apostolatach.

W odniesieniu do rozdziału o Rodzinie Wincentyńskiej w Dokumencie Końcowym pragnieniem członków Stowarzyszenia jest by aktywnie uczestniczyć w różnych radach Rodziny Wincentyńskiej na świecie. Rozszerzają tę chęć promocji i dzielenia się z innymi gałęziami na spotkaniach, w formacji i przy konkretnych projektach służby i misji z perspektywy zmiany systemowej. Sami zamierzają podjąć się promowania książki Seeds of Hope aby lepiej zrozumieć koncepcję miłosierdzia na sposób współczesny nazwany Zmianą Systemową oraz promowania zaangażowania członków Stowarzyszenia w międzynarodowy projekt Wincentyński, który podjęliśmy w okazji 350 rocznicy śmierci Świętego Wincentego i Świętej Ludwiki, a konkretnie przyłączając się do portalu internetowego ZAFEN, co po kreolsku znaczy "to nasza sprawa".

To jest nasz interes pracować z ubogimi oraz z ich perspektywy. Kluczowym elementem tej części dokumentu jest wyrażenie, którego używamy po hiszpańsku: "desembocadura", co dosłownie znaczy "przejść do następnego etapu". Nasza młodzież zdaje sobie sprawę, że nie zawsze będą młodzi i ma nadzieję, że będą mogli kontynuować życie charyzmatem, przechodząc do innych gałęzi Rodziny Wincentyńskiej. Dlatego ważnym jest (a mówię to do wszystkich pozostałych gałęzi Rodziny Wincentyńskiej) aby być gotowym na przyjęcie tych młodych ludzi tak, aby pomóc im nadal przeżywać charyzmat Wincentyński czy w Zgromadzeniu Misji, u Sióstr Miłosierdzia, w Stowarzyszeniu Św. Wincentego a Paulo (SSVP), Stowarzyszeniu Cudownego Medalika (AMM), Międzynarodowym Stowarzyszeniu Miłosierdzia (AIC), MISEVI lub w innych organizacjach blisko związanych z naszym charyzmatem Wincentyńskim.

Wśród młodych jest przekonanie, że wspomniane "desembocadura" jest trudne z powodu istniejących różnic pokoleniowych. W wielu przypadkach inne gałęzie Rodziny Wincentyńskiej mają swój sposób myślenia przez co trudno jest im zrozumieć sposób myślenia i działania młodych ludzi, którzy dorastają i przechodzą do nowego etapu swojego życia. Dlatego zachęcam wszystkie gałęzie Rodziny Wincentyńskiej do otwarcia się na dzielenie z młodymi z Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej tym jak żyją charyzmatem na co dzień robiąc to przez formację z nimi i dla nich, wspólne projekty służby i misji, po prostu modląc się z nimi i towarzysząc im w chwilach przyjaźni i miłości. Wśród młodych ludzi w Stowarzyszeniu istnieje potrzeba pogłębiania relacji nie tylko ze Zgromadzeniem Misji i Siostrami Miłosierdzia, z którymi czują, że osiągnęli relacje na bardzo dobrym poziomie, ale także potrzeba pogłębienia relacji z innymi świeckimi gałęziami Rodziny Wincentyńskiej. Tak więc, te słowa są przeznaczone dla nas wszystkich, członków Rodziny Wincentyńskiej by pogłębić więzy relacji z naszą młodzieżą. W czasie tych pięciu lat nowej administracji młodzi ludzie będą potrzebować naszej pomocy by pogłębić charyzmat Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej. Oni wierzą, że będą mogli to zrobić na wiele różnych sposobów.

Ostatni rozdział Dokumentu Końcowego Zjazdu Generalnego zajmuje się, w języku ekonomicznym, Samowystarczalnością. Wszyscy wiemy, że Wincentyńska Młodzież Maryjna jest zależna ekonomicznie, często od Zgromadzenia Misji i Sióstr Miłosierdzia nie tylko na poziomie lokalnym lecz również na międzynarodowym. Młodzi są bardzo wdzięczni za pomoc finansową jaką otrzymują szczególnie od tych gałęzi Rodziny Wincentyńskiej, ale wykazują szczere pragnienie by stać się bardziej samowystarczalni. Kilka lat temu utworzyliśmy fundusz patrymonialny, inaczej fundusz na dożycie, który zaczyna nabierać finansowej stabilizacji celem odpowiedzi na potrzeby Stowarzyszenia przynajmniej na poziomie międzynarodowym. Jednym ze słabych punktów Stowarzyszenia jest trudność dla niektórych stowarzyszeń krajowych w płaceniu bardzo skromnych składek o które zostały poproszone. Myśleliśmy, że wsparcie w kwocie jednego dolara czy euro od każdego członka Stowarzyszenia wystarczy by pomóc utrzymać fundusz dożycia I dzieła Stowarzyszenia. Jednakże wciąż nie jest możliwe uzyskać nawet tej minimalnej kwoty z wielu miejsc, gdzie Stowarzyszenie zostało utworzone. Zdajemy sobie sprawę, że naszym zaniedbaniem jest nie zwracanie się o pomoc ze strony byłych członków Stowarzyszenia. Tak naprawdę ktoś mógłby pomyśleć, że jeżeli Stowarzyszenie znaczyło coś w życiu młodych ludzi pomagając ukształtować sposób bycia to gdy kiedyś wkroczą w kolejny etap życia będą bardziej niż chętni do udzielenia wsparcia finansowego aby ten projekt mógł trwać. Jednakże, nie ma zwyczaju wśród byłych członków Stowarzyszenia by wspomagać je na poziomie krajowym i jeszcze mniej na poziomie międzynarodowym. Dlatego planujemy kontynuować prace nad naszą samowystarczalnością czyniąc to przy pomocy Biura Solidarności Wincentyńskiej Zgromadzenia Misji.

Dla młodzieży zostaną zorganizowane sesje formacyjne:

  • w 2011 r. – ważnym momentem będzie spotkanie Młodzieży Wincentyńskiej z okazji Światowego Dnia Młodzieży w Madrycie;
  • w 2012 r. – odbędą się spotkania międzynarodowe w Ekwadorze, dla Ameryki Łacińskiej, a także w Europie, o którego miejscu jeszcze nie zdecydowano;
  • 2013 r. – mamy nadzieję, że odbędą się spotkania międzynarodowe kontynentalne w Afryce i Azji;
  • oraz jak to wspomniano wcześniej, w 2014 r. – głównym wydarzeniem międzynarodowym będzie spotkanie moderatorów w Rzymie albo Paryżu;
  • w 2015 r. – odbędzie się Czwarty Zjazd Generalny Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej.

Bracia i Siostry Rodziny Wincentyńskiej, kończę ten list na temat bardzo dynamicznej i kreatywnej grupy w naszej Rodzinie – Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej. Ci młodzi ludzie potrzebują naszej pomocy, animacji, naszego świadectwa i naszej miłości gdy jako jedna rodzina idziemy z ubogimi, naszymi panami i mistrzami. Modlę się o to, aby wszystko co robimy odbywało się dla większej czci i chwały Boga, który kocha nas i wzywa nas do miłowania się nawzajem.

Wasz brat w św. Wincentym

G.Gregory Gay C.M.

Przełożony Generalny