Wybory!

Co warto wiedzieć o nadchodzących wyborach?

Prezentujemy Wam aktualne informacje dot. Zgromadzenia Krajowego.

Spotkanie odbędzie się w dniach 26-28 czerwca w Krakowie.
Hasłem będą słowa ,,Zewangelizowani, ewangelizujemy!",
które są również tematem Zgromadzenia Generalnego w Salamance.

W czasie IV Zgromadzenia Krajowego podziękujemy ustępującemu Zarządowi (2010-2015),
a spośród uprawnionych do kandydowania wybierzemy nowych świeckich członków Zarządu.

W tym roku do Zarządu kandydować będą:
Z prowincji warszawskiej: Marlena Dziemińska, Angelika Konopko, Magdalena Matejuk.
Z prowincji krakowskiej: Maria Chrapek, Paulina Szumna, Kinga Zając.
Z prowincji chełmińsko-poznańskiej: Beata Gąsiorowska, Ewelina Siejak, Joanna Siejak, Bartosz Wyrzykiewicz.

Zgłoszeni kandydaci wyrazili chęć bycia wybranym i będą mieli okazję zaprezentować się i odpowiedzieć na pytania ​podczas Zgromadzenia Krajowego. Jednocześnie zgodnie ze Statutem i Regulaminem Stowarzyszenia, wyboru można dokonać spośród wszystkich uprawnionych członków WMM, nawet jeżeli nie zgłosili swojej kandydatury. Nazwisko proponowanego kandydata będzie można podać w trakcie wyborów wstępnych. Jest to zwyczaj, przez który wyrażamy naszą chęć, by wyborem kierował sam Duch Święty – Jemu pozwalamy przez nas działać. 

Prosimy o modlitwę w intencji kandydatów i wszystkich delegatów,
którzy dokonają wyboru w imieniu całego Stowarzyszenia.

Uwaga: Zabieramy ze sobą śpiwór oraz koszulkę z logiem Stowarzyszenia!


 

Wstępny plan spotkania:

PIĄTEK, 26 czerwca
przyjazd
18:00   Kolacja
18:30   Zawiązanie wspólnoty
21:00   Apel Jasnogórski

SOBOTA, 27 czerwca
7:00     Pobudka
7:30     Msza Św. z Jutrznią
8:30     Śniadanie
9:15     Prezentacja kandydatów
10:30   Sprawozdanie ustępującego Zarządu 
11:30   Raport finansowy
12:00   Anioł Pański
12:15   Dalsze sprawozdania Zarządu 
13:00   Obiad
           Czas wolny
14:30   Rozmowy z kandydatami cz. I
           Przerwa
           Rozmowy z kandydatami cz. II
16:30   Modlitwa do Ducha Św.
17:00   Zasady wyborów
           Wybory wstępne
           Wybory Zarządu
19:30   Kolacja
20:00   Zabawa z wodzirejem
           Apel Jasnogórski

NIEDZIELA, 28 czerwca
7:30     Pobudka
8:00     Śniadanie
9:00     Msza Św.
10:00   Podsumowanie
           Rozesłanie
11:00   Spotkanie nowego zarządu z ustępującym
           
Obiad dla chętnych (po wcześniejszym zamówieniu)