Wniebowzięcie NMP

Dziś uroczytość Wniebowzięcia NMP! Maryja z duszą i ciałem została wzięta do wiecznej chwały. To Ona jest tą, która poprzedza nas na drodze Zbawienia i ukazuje czym jest prawdziwa świętość. 

 

Sir_Pieter-Paul_Rubens;_Assumption_of_the_Devine_and_Holy_Virgin_Mary

,,Wielbi dusza moja Pana
I raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie Swojej Służebnicy.

Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą 
Wszystkie pokolenia

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
Święte jest Jego imię.

A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
Nad tymi, co się Go boją.

Okazał moc swego ramienia
Rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu,
A wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami.
A bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
Pomny na swe miłosierdzie.

Jak przyobiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki."