W okresie Wielkiego Postu

Trwa okres Wielkiego Postu, czas szczególnego przygotowania serc na wydarzenia Wielkiego Tygodnia. Zachęcamy, by znaleźć w tym okresie jakiś moment na zatrzymanie, refleksję, by dobrze go przeżyć. 

Pomocą mogą Wam służyć:

List Dyrektora Generalnego, ks. Gregorego Gaya
"Jest to święta przestrzeń, czas, który daje nam znak, aby się zatrzymać, aby odejść od codziennej rutyny i bardziej zagłębić się w historię naszego Zbawienia w Jezusie: w Jego życie, mękę i zmartwychwstanie… to nie tylko czas modlitwy, pokuty i jałmużny, ale to też czas refleksji, złączenia i działania.”

Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI
„Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków”.
"(…)w paru słowach przekazuje cenną i zawsze aktualną naukę na temat trzech aspektów życia chrześcijańskiego; są nimi troska o bliźniego, wzajemność i osobista świętość."

Droga Krzyżowa
Różne propozycje rozważań do nabożeństwa Drogi Krzyżowej.

Rozważania rekolekcyjne
Rozważania wielkopostne, skupiające się na różnych postawach świadków wydarzeń Wielkiego Tygodnia.

Gorzkie Żale
Wszystko o pieśniach o Męce Pańskiej: trochę historii, jak Gorzkie Żale wyglądały kiedyś i dziś, rozważania.