Uroczystość św. Wincentego a Paulo

"Ci, którzy mają miłość w sercu uzewnętrzniają ją w działaniu. Jak właściwością ognia jest światło i ciepło, tak właściwością miłości jest szacunek i uprzejmość wobec osoby kochanej" św. Wincenty a Paulo

27 września obchodzimy w Kościele uroczystość św. Wincentego a Paulo. To Patron wszystkich Dzieł Miłosierdzia. Wincenty był człowiekiem "kontemplacji i działania, organizacji i wyobraźni, autorytetu i pokory, człowiekiem na czasy dawne i dzisiejsze" (św. Jan Paweł II). Niech przykład życia Ojca Ubogich będzie dla nas wzorem służby potrzebującym i dostrzegania w nich oblicza Chrystusa. 

Święty Wincenty, zapalony ogniem miłości Boga i bliźniego, módl się za nami! 

 

wpisS2