Święto Niepokalanego Poczęcia NMP

  

Wówczas, gdy definitywnie przybliżyła się „pełnia czasu”, gdy zbawczy adwent Emanuela stał się bliski swego wypełnienia, Ta, która została odwiecznie przeznaczona na Jego Matkę, była już na ziemi (…) pośród „nocy” adwentowego oczekiwania zaczęła świecić jako prawdziwa „Gwiazda zaranna” (Stella Matutina). Istotnie, tak jak gwiazda owa, „jutrzenka”, poprzedza wschód słońca, tak Maryja, od swego Niepokalanego Poczęcia, poprzedziła przyjście Zbawiciela, wschód Słońca sprawiedliwości w dziejach rodzaju ludzkiego.

Jan Paweł II, encyklika Redemptoris Mater

 

Dzisiaj świętujemy podwójnie! Oprócz II niedzieli Adwentu, obchodzimy święto Niepokalanego Poczęcia, które jest jednocześnie świętem naszego Stowarzyszenia. Życzymy, aby promienie łask Niepokalanej spływały na Was obficie każdego dnia, abyście zawsze czuli Jej troskliwą macierzyńską opiekę; a patrząc na naszą Mamę potrafili zachwycać się nieskończoną Bożą łaską i miłością. Dobrej niedzieli!