Święto NMP od Cudownego Medalika

Katarzyna otrzymała polecenie:
„Postaraj się, by wybito medale według tego wzoru”

Dziś przeżywamy kolejną już rocznicę Objawienia Cudownego Medalika św. Katarzynie Laboure. Chcemy w tym dniu szczególnie dziękować Niepokalanej za to, że zawsze nas wspiera i obdarza łaskami, że zawsze możemy schronić się pod Jej matczynym płaszczem.

Polecamy list Przełożonego Generalnego, skierowany do wszystkich członków Rodziny Wincentyńskiej z okazji Święta NMP od Cudonego Medalika.


Rzym, 27 listopada 2012
Święto NMP od Cudownego Medalika

Zaproszenie Rodziny Wincentyńskiej do większego nabożeństwa
do Najświętszej Maryi Panny od Cudownego Medalika

Drodzy Siostry i Bracia w Świętym Wincentym:

Łaska i pokój naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będą z nami na zawsze!

Z przyjemnością piszę do Was w listopadzie, miesiącu, w którym obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny od Cudownego Medalika, gdy Kościół cieszy się z rozpoczęcia „Roku Wiary”. Dla nas to czas zatrzymania się i dziękowania Panu za wszystkie łaski, które otrzymaliśmy za wstawiennictwem Naszej Niepokalanej Matki.

W świetle ogłoszonego przez naszego Ojca Świętego Benedykta XVI „Roku Wiary” warto wspomnieć, że podczas niedawnego Synodu Biskupów na temat Nowej Ewangelizacji dla Przekazu Wiary jedną z sugerowanych propozycji było wezwanie do promowania pielgrzymek do różnych sanktuariów maryjnych na świecie. W świetle tego chciałbym szczególnie zachęcić nasze sanktuaria na całym świecie poświęcone Matce Bożej od Cudownego Medalika do promowania pielgrzymek przez cały Rok Wiary. Mam nadzieję, że lokalne Stowarzyszenia Cudownego Medalika będą wielce pomocne w tym przedsięwzięciu.

Ponadto Synod Biskupów zachęcił ludzi do celebrowania Roku Wiary poprzez studiowanie i zgłębianie przez nich rozumienia dokumentów Vaticanum II w jego pięćdziesięciolecie. Te dokumenty dzisiaj nadal są prorocze i wzywają nas do otoczenia świata naszym własnym świadectwem miłości. Ofiarowany nam na Chrzcie dar wiary i wzmocniony przez Słowo Boże i Eucharystię czyni przekazywanie Bożej miłości naszym standardem w sekularyzowanym społeczeństwie.

Aby wesprzeć nas w tym dążeniu Synod przypomniał na znaczenie naszej Katolickiej Nauki Społecznej i Katechizmu Kościoła Katolickiego, który świętuje 20 lat od jego publikacji. Zarówno Katolicka Nauka Społeczna jak Katechizm są kluczowymi instrumentami Nowej Ewangelizacji i były zalecane przez Papieża Benedykta w jego przemówieniu na otwarcie Synodu.

Jesteśmy wezwani do głoszenia naszej wiary w zmartwychwstałego Pana Jezusa i do okazywania poprzez wyrazy miłosierdzia względem siebie a szczególnie względem Ubogich i zmarginalizowanych. Służba Ubogim jest owocem wiary i miłosierdzia. Taką wiadomość jasno przekazał Papież. Jako Stowarzyszenie Cudownego Medalika jesteśmy zachęcani do kontynuowania ewangelizacji z odnowionym entuzjazmem. Można to osiągnąć przez modlitwę, posługę oraz podczas tradycyjnych wizyt domowych odbywanych co miesiąc. Członkowie przychodzą nawzajem do swoich domów z obrazem Matki Bożej od Cudownego Medalika aby modlić się, czytać Pismo Święto i włączać się w dialog wiary. „Rok Wiary” daje Stowarzyszeniu sposobność by kontynuowało tę tradycję lub ewentualnie rozpoczęło ją. Dla nas wszystkich to wspaniały sposób na uczestnictwo w Nowej Ewangelizacji.

Zgodnie z zapisem w naszych statutach ogólnych, w dniach 3 i 4 listopada Rada Międzynarodowa Stowarzyszenia Cudownego Medalika spotkała się w Hawanie na Kubie. Ze sprawozdań przedstawianych przez poszczególne rady krajowe mogliśmy dowiedzieć się o pracy Stowarzyszenia. Ze smutkiem odnotowaliśmy również brak informacji z niektórych rejonów co pozbawiło nas poznania wspaniałych starań dokonywanych przez te rady krajowe.

W tych okolicznościach pragnę zachęcić Wizytatorów i Wizytatorki do podjęcia każdej próby pomocy tej gałęzi Rodziny Wincentyńskiej za pośrednictwem osób mianowanych na moderatorów Stowarzyszenia Cudownego Medalika. Jestem pewien, że poprzez swoje starania animacyjne będą kontynuować poszukiwanie kreatywnych sposobów doprowadzenia świeckich do roli liderów, którzy wzmocnią nasz charyzmat Wincentyński.

Ten List ma także za zadanie poinformować Was o zwołaniu naszego pierwszego Zjazdu Generalnego Stowarzyszenia Cudownego Medalika w 2014 roku. Poprzednie spotkania w latach 2001, 2005 i 2009 nie były traktowane jako Zjazdy ponieważ Statuty nie były w pełni przygotowane. Ten pierwszy Zjazd Generalny odbędzie się w Rzymie w dniach 17 – 24 listopada 2014.

Dziękuję Wam za duchowe i doczesne wsparcie Stowarzyszenia Cudownego Medalika. A w „Roku Wiary” i „Nowej Ewangelizacji” ponaglam was do kontynuowania tego wsparcia. W modlitwie i różnych działaniach możemy kontynuować dzieła Jezusa i Maryi jako narzędzia ewangelizacji.

Wasz Brat w św. Wincentym,

G. Gregory Gay CM
Przełożony Generalny