Św. Ludwiko, módl się za nami!

09/05/2016 • admin

sw ludwika_001

[Uroczystość św. Ludwiki de Marilac, 9 maja]

"Niech w moim sercu zawsze będzie pragnienie świętego ubóstwa, abym uwolniona od wszystkiego, naśladowała Jezusa Chrystusa; z całą pokorą i słodyczą służyła bliźniemu."

© 2022 Wincentyńska Młodzież Maryjna