Słowo od Przewodniczącej Międzynarodowej

Z okazji rocznicy Objawień s.Katarzyny Laboure (18/19 lipca) Przewodnicząca Stowarzyszenia, Yasmine Cajuste, kieruje kilka słów do wszystkich członków Stowarzyszenia. Zachęcamy do zapoznania się z treścią listu (pobierz), w którym Yasmine porusza kilka ciekawych tematów. Za tłumaczenie dziękujemy s.Oldze Puchrowicz:)


 

18 Lipca 2014 r.

Drodzy Członkowie WMM: Chodźcie z nami pogłębiać naszą wiarę!

Kolejny raz Stowarzyszenie Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej na całym świecie przeżywa radość świętowania rocznicy pierwszego objawienia Najświętszej Matki św. Katarzynie Labouré.

W tym roku święto ma szczególny charakter. 18 lipca nasza Rada wraz z Grupą Międzynarodową będzie miała możliwość świętowania tej rocznicy w Kaplicy Objawień. Tam, u
stóp ołtarza, jeszcze raz będziemy słuchać wezwania Maryi do towarzyszenia młodzieży przez nasze Stowarzyszenie. Dlatego chcę tu przywołać kilka znaczących faktów dotyczących tego wydarzenia, a także chcę umieścić to wydarzenie w kontekście tematu tego roku i Międzynarodowego Spotkania Opiekunów Duchowych (15-20 lipca 2014 w Paryżu).

W matczyny sposób Maryja zaprasza młodą kobietę, Katarzynę Labouré, nowicjuszkę Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, aby przyjęła misję, która miała być źródłem wielu błogosławieństw, ale mogła też spowodować wiele przeciwności. Misja była wyjawiona s. Katarzynie, ale włączone w nią było także Zgromadzenie Misji (o. Aladel, który był Dyrektorem), Siostry Miłosierdzia, młodzi mężczyźni i kobiety… wszyscy, którzy zostali wezwani do odpowiedzi na zaproszenie naszej Matki. Dzisiaj także członkowie WMM krzyczą i wyrażają swoje pragnienie odkrywania Boga, który jest obecny w każdym członku Stowarzyszenia… krzyczą i wyrażają pragnienie pokazania miłości Boga i Jego Królestwa w świecie, zwłaszcza w życiu ich sióstr i braci, którzy są ubodzy i w potrzebie… krzyczą i wyrażają swoje pragnienie życia razem w jedności i pokoju. Jak dobra matka, Maryja wie, że młodzi ludzie w podróży wiary potrzebują zrozumienia i świadectwa dojrzałości dorosłych, którzy pomogą im odczytać ich życie w świetle Słowa Bożego. W ten sposób młodzież będzie zdolna rozeznać obecność Bożą w życiu i usłyszeć wezwanie Boga, by żyć pełnią życia, kontemplować cud życia oraz służyć ubogim braciom i siostrom. W tym sensie tegoroczna rocznica jest okazją dla każdego doradcy do odnowienia swojego zaangażowania w podróż z młodzieżą w naszym Stowarzyszeniu… w podróż i towarzyszenie innym w ten sam sposób, w jaki Jezus towarzyszył swoim uczniom.

Tak jak WMM nie może istnieć bez opiekunów, którzy pomagają młodzieży w podróży przez życie, tak też Stowarzyszenie potrzebuje zaangażowania swoich członków. To zaangażowanie pozwala żyć zgodnie z wartościami Ewangelii i z ideałami WMM, a także powoduje chęć podjęcia dodatkowych kroków, jeśli takie są potrzebne. W przyszłym roku odbędzie się IV Zgromadzenie Generalne (24-28 lipca 2015 w Salamance w Hiszpanii). W tym czasie wybierzemy nową Radę, która będzie służyć Stowarzyszeniu w latach 2015-2020. Możemy zapytać, kto spośród wielu liderów w Stowarzyszeniu usłyszy wezwanie, żeby wykorzystać swoje talenty i dary w służbie braciom i siostrom? Mam nadzieję, że znajdą się osoby, które odważą się podjąć służbę, rozumiejąc oczywiście, że to Bóg steruje łodzią i prowadzi ludzi łaską, by robili to, czego od nich oczekuje. Etap zgłaszania kandydatów jest otwarty i zapraszamy poszczególne osoby do rozważenia ofiarowania siebie w tej służbie. We wrześniu opublikujemy informacje zawierające kryteria, które mają poprowadzić nas w tym procesie, a potem kandydaci będą poddani rozeznaniu i decyzji do grudnia.

Innym sposobem okazania zaangażowania w działalność Stowarzyszenia jest aktywny udział w wysiłkach Rady Międzynarodowej i Sekretariatu, byśmy stali się samofinansowalni. Nasza
Międzynarodowa Kampania Samofinansowania, która zaczęła się w grudniu 2011 r., jest kontynuowana. Niemniej, stale jesteśmy daleko od celu 835 600 euro:

  • w lipcu 2014 osiągnęliśmy 40% naszego celu. Mamy jeszcze tylko rok, aby go osiągnąć i to powinno spowodować podwojenie naszych wysiłków.
  • rozumiemy, że to nasza kampania, a jej rezultaty mają być owocem naszej pracy. Ta sama Fundacja, która pomagała nam w 2013, zaoferowała 25 000 $ jeśli członkowie, grupy i poszczególne rady zbiorą 25 000 $ do lipca 2015. To także powinno dodawać nam odwagi w kontynuowaniu wysiłków dla naszego ukochanego Stowarzyszenia. Ważne jest, żeby angażować się ze wszystkim, co mamy i wszystkim, kim jesteśmy, bo jest to droga, na której Bóg pomnaża swoje błogosławieństwo.

Patrząc wstecz, Rada jest wdzięczna za wszystko, co było w Stowarzyszeniu, za wszystkie kroki, które były poczynione w różnych aspektach życia JMV i na spotkaniach międzynarodowych, aby wzmocnić dynamizm Stowarzyszenia. Bez wątpienia Matka Najświętsza będzie wierna swoim dzieciom, strzegąc skarbu, jaki mamy w glinianych naczyniach. Niech dalej oświeca naszych doradców, aby dawali świadectwo Chrystusowi, który przebywa w sercu każdego młodego człowieka! Jej „tak” wciąż ożywia zaangażowanie młodych świeckich członków WMM, które wnoszą w Kościół i społeczeństwo. Niech WMM będzie ziarnem dla świeckich i religijnych powołań, miejscem, gdzie ewangelizujemy i jesteśmy ewangelizowani, miejscem niezliczonych łask dla tych, którzy kroczą pod kierownictwem Maryi!

Do Jezusa z Maryją!

Yasmine Cajuste
Międzynarodowa Przewodnicząca WMM