Prawdziwie Zmartwychwstał Alleluja!

 

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.
Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.

(J 11, 25–26)

Zmartwychwstał

W dniu Zmartwychwstania naszego Pana
wszystkim członkom WMM
i całej Rodziny Wincentyńskiej
życzymy, aby Święta Wielkanocne były okazją
do ożywienia wiary w to,
że Jezus jest Bogiem Żywym. Niech Jego Zwycięstwo budzi w nas wielką radość i pewność, że nie jesteśmy sami.
Niech Jego miłość wypełnia nasze serca
i całe życie.

Chrystus Zmartwychwstał,
prawdziwie Zmartwychstał, Alleluja!

Z modlitwą
Zarząd WMM w Polsce