Niepokalane Poczęcie NMP

08/12/2012 • admin

Niepokalana(…) ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmogącego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana jako nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną, i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć

papież Pius IX, 8 grudnia 1854r.

 

 

W święto Niepokalanego Poczęcia NMP, które jest jednocześnie świętem naszego Stowarzyszenia, życzymy wszystkim członkom WMM, Sympatykom, oraz wszystkim należącym do Rodziny Wincentyńskiej, aby Niepokalana Maryja obdarzała Was łaskami każdego dnia, abyście w każdej chwili czuli jej troskliwą, macierzyńską opiekę i nie wahali się powierzyć jej wszystkich problemów i spraw, w myśl słów Aktu Oddania:

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!
Tobie poświęcam ciało i duszę moją,
wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia,
wszystko czym jestem i co posiadam.
Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.
Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną
dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu,
którego jesteś Matką.
Chcę odtąd czynić wszystko z Tobą,
przez Ciebie i dla Ciebie.
Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam.
Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna
i zawsze zwyciężasz.
Spraw więc, Wspomożycielko Wiernych,
aby moja rodzina, parafia i cała ojczyzna
była rzeczywistym królestwem Twojego Syna i Twoim.

O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami,
którzy się do Ciebie uciekamy!

 

© 2022 Wincentyńska Młodzież Maryjna