Niepokalane Poczęcie NMP

"O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!" 

W dniu naszego patronalnego święta  prośmy Maryję Niepokalaną, aby obdarzała nas swoimi łaskami i czuwała nad Stowarzyszeniem. 

Gratulujemy także wszystkim nowym członkom przyjęcia do WMM! Bądźcie wierni Maryi i z zapałem angażujcie się w życie Waszych wspólnot. 

Z Maryją do Jezusa

12072715_1207858459228316_2510880666974509911_n