List od Zarządu WMM w sprawie wojny w Ukrainie

Drogie członkinie i członkowie Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej!

W obliczu wojny toczącej się u naszych wschodnich sąsiadów, kryzysu humanitarnego oraz dezinformacji, jako Zarząd Krajowy WMM w Polsce wyrażamy nasze wsparcie i solidarność z wszystkim Ukraińcami i Ukrainkami. Otaczamy Ich naszą modlitwą, o którą prosił papież Franciszek, do czego również Was zachęcamy. Zbliżający się czas Wielkiego Postu ofiarujmy w intencji globalnego pokoju, a w szczególny sposób w Ukrainie.

Jedność i solidarność z członkami Rodziny Wincentyńskiej nabiera w tej sytuacji nowego znaczenia. Jako członkowie WMM i spadkobiercy charyzmatu św. Wincentego a Paulo nie możemy zatrzymać się tylko na modlitwie. Zachęcamy zatem do zaangażowania się w lokalne akcje pomocowe, organizowane zarówno na poziomie lokalnym jak i krajowym.


To Jezus Chrystus cierpi w Ukrainie.

Zarząd Krajowy
Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej
w Polsce