IV Zgromadzenie Krajowe

Znamy już oficjalną datę IV Zgromadzenia Krajowego WMM w Polsce, podczas którego zostaną wyłonieni nowi świeccy członkowie Zarządu: 26-28 czerwca 2015r. w Krakowie. 

Zgodnie ze Statutem WMM w Zgromadzeniu Krajowym uczestniczy obecny Zarząd z urzędu oraz delegaci, reprezentujący członków Stowarzyszenia. Każda prowincja może zgłosić 15 delegatów (w tym max. 4 kandydatów) reprezentujących daną prowincję. Oprócz tego w spotkaniu może wziąć udział max. po 10 wolontariuszy z prowincji (bez prawa głosu).

Zgłoszać swoje kandydatury można już teraz (do Sióstr Koordynatorek), a do końca kwietnia pełną listę delegatów (na adres Sekretariatu Krajowego) w imieniu prowincji zgłaszają s. Koordynatorki.

Wymagania względem delegatów:
– przynależność do WMM,
– ukończone 15 lat,
– imienne zgłoszenie do s. Koordynatorki.

Wymagania względem kandydatów do Zarządu:
– wiek między 18. a 30. r.ż.,
– przynaleźność do WMM od min. 4 lat,
– poświęcenie się Matce Bożej (medal na niebieskiej wstążce),
– zdolność do czynności prawnych,
– nie piastowanie stanowiska w partii politycznej,
– zgoda prowincji (w przypadku większej liczby chętnych do kandydowania),
– wypełnienie CV i dostarczenie do Sekretariatu Krajowego najpóźniej do 15 maja – wzór,
– przygotowanie ok. 3-5-minutowej prezentacji ustnej na swój temat oraz prezentacji multimedialnej/pokazu zdjęć (do wyświetlenia w tle podczas ustnej prezentacji).

Dane kontaktowe:
Adres Sekretariatu:
ul. Warszawska 8, 31-155 Kraków, sekretariatjmv@wp.pl.
Adresy Sióstr Koordynatorek:
prowincja warszawska – e.pietka3@gmail.com,
prowincja chełmińsko-poznańska – mmaryjna@wp.pl,
prowincja krakowska – mjolaj@wp.pl.

Koszt pobytu: 40 zł/os.

Wszelkie pytania prosimy kierować do s. Koordynatorek lub obecnego Zarządu.

Wszystkich członków Stowarzyszenia prosimy o modlitwę w intencji tego spotkania o owocne działanie Ducha Świętego!Decyzja w sprawie wyborów do Zarządu Krajowego
Stowarzyszenia Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej w Polsce
Warszawa, dn. 10 stycznia 2015r.

Działając na podstawie art. 23, 24 oraz 25 Statutu Stowarzyszenia Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej w Polsce ustala się, co następuje:
1. IV Zgromadzenie Krajowe Stowarzyszenia Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej w Polsce zwołuje się w dniach 26-28 czerwca 2015r.
2. Dzień wyborów do Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej ustala się na 27 czerwca 2015r.
3. Poszczególne Prowincje mają prawo do zgłoszenia maksymalnie po 4 kandydatów.
4. Kandydaci w dniu wyborów muszą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
5. Kandydaci są obowiązani przesłać wypełniony kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1) za zgodą Siostry Koordynatorki na adres Sekretariatu Krajowego w terminie do 30 kwietnia.
6. Każda Prowincja posiada prawo do zgłoszenia 11 delegatów, 5 wolontariuszy świeckich i 5 sióstr.
7. Delegaci w dniu wyborów muszą mieć ukończone 15 lat.
8. Delegatów zgłaszają Siostry Koordynatorki do 30 kwietnia 2015r. na adres Sekretariatu Krajowego.
Adres:
Sekretariat Stowarzyszenia Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej
ul. Warszawska 8
31-155 Kraków
sekretariatjmv@wp.pl

Członkowie Zarządu Krajowego
WMM w Polsce