Zjazd Młodzieży Wincentyńskiej

Księża Misjonarze zapraszają młodzież gimnazjów, liceów i studentów związanych z duchowością wincentyńską na wspólne spotkanie w Warszawie:

ZJAZD MŁODZIEŻY WINCENTYŃSKIEJ jest czasem spotkania ludzi młodych, którzy pragną umocnić swoją wiarę, podzielić się doświadczeniem Boga oraz spędzić razem czas. Coroczne spotkania młodych, związanych w jakikolwiek sposób z duchowością wincentyńską, czy to poprzez przynależność parafialną, czy też mających kontakt ze wspólnotami sióstr miłosierdzia, stają się okazją do budowania społeczności, wspólnoty młodych, chcących żyć duchem św. Wincentego i jego „twórczą miłością” do Boga i bliźniego.
Chcielibyśmy, aby tegoroczne spotkanie, które odbędzie się w dniach 11-13 października br., z racji kończącego się Roku Wiary, było swoistym podsumowaniem tego czasu, a także próbą odkrycia nowych przestrzeni otwierających się przed młodymi chrześcijanami.
Mottem, myślą przewodnią, czy też przesłaniem, pragniemy uczynić słowa zaczerpnięte z Pierwszego Listu do Koryntian: „Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że PRZAŚNI JESTEŚCIE. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz – przaśnego chleba czystości i prawdy. /1 Kor 5,7-8/
Serdecznie zapraszamy wszystkie wspólnoty młodzieżowe wraz z opiekunami do Warszawy, do parafii św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu. Niech czas ZJAZDU MŁODZIEŻY WINCENTYŃSKIEJ stanie się radosnym świętem dzielenia i wzajemnego ubogacania.

Organizatorzy:
Ks. Konrad Jaworecki CM
Ks. Łukasz Patoń CM

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

PROGRAM ZJAZDU
MŁODZIEŻY WINCENTYŃSKIEJ

11-13 PAŹDZIERNIKA 2013 WARSZAWA

pobierz

 

Piątek – 11 października 2013
Od rana Zjazd wolontariuszy
15:00 – 17:30 Recepcja
18:00 – Kolacja
19:00 – Eucharystia
20:00 – „Coś dla ducha”


Sobota – 12 października 2013
8:00 – Śniadanie
9:00 – Eucharystia
10:30 – Praca w grupach
12:00 – Obiad
13:00 – Zwiedzanie Warszawy
17:00 – Kolacja
18:00 – Adoracja
19:00 – Koncert

Niedziela – 13 października 2013
8:00 – Śniadanie
9:00 – Podsumowanie pracy w grupach
10:30 – Eucharystia
12:00 – Zakończenie
Obiad