Opiekunowie Duchowi

 Nad grupami lokalnymi czuwają Opiekunowie Duchowi, którzy towarzyszą świeckim członkom Stowarzyszenia (dzieciom, młodzieży, animatorom), służą swoją radą i pomocą. Rolę i zadania Opiekuna Duchowego wyznacza dokument, opracowany w 2002r. przez międzynarodową komisję w składzie: ks. Benjamin Romo, ks. Jesus Maria Lusarreta, ks. Pedro Castillo, s. Pilar Ramo i Edurne Urdampilleta: 

POBIERZ W FORMACIE PDF |   POBIERZ W FORMACIE DOC


Wstęp do dokumentu:

31 maja 2002 r.

 

Do wszystkich członków JMV i Opiekunów Duchowych Stowarzyszenia.

Drodzy Bracia i Siostry!

Łaska Pana Naszego niech zawsze będzie z Wami!

Niezmiernie się cieszę, że mogę przedstawić Wam ten nowy dokument zatytułowany „Rola i zadania Opiekunów Duchowych JMV”.

Dokument ten zrodził się w związku z prośbą, jaką przedstawiło wielu Dyrektorów Krajowych i innych Opiekunów uczestniczących w Pierwszym Zgromadzeniu Generalnym JMV, które miało miejsce w Rzymie w sierpniu 2000 r. Od tamtej chwili komisja, w skład której weszli: ks. Benjamin Romo, ks. Jesus Maria Lusarreta, ks. Pedro Castillo, s. Pilar Ramo i Edurne Urdampilleta, cierpliwie i starannie prowadziła pracę nad dokumentem, który przeszedł wiele poprawek. W trakcie tych przygotowań starano się zasięgnąć opinii  Dyrektorów Krajowych i człon- ków Międzynarodowej Rady. Na ostatnim spotkaniu naszej Rady, które miało miejsce 25 i 26 maja 2002 r. zatwierdzony został tekst końcowy dokumentu. Jak widać, przedstawiono tu portret Opiekuna Duchowego, swego rodzaju definicję jego misji, niektóre cechy pedagogicznego stylu zalecanego w Stowarzyszeniu, listę konkretnych funkcji Opiekuna oraz rozdział dotyczący niektórych kwestii praktycznych.

Z całego serca polecam ten dokument do przestudiowania i do użytku wszystkim Dyrektorom Krajowym, jak również wszystkim Księżom Misjonarzom, Siostrom Miłosierdzia, a także innym kapłanom, siostrom i osobom świeckim, pełniącym w Stowarzyszeniu posługę Opie- kuna Duchowego. Pragnę wyrazić głęboką wdzięczność Wam wszystkim, którzy pełnicie tę funkcję. Od samego początku istnienia Stowarzyszenia (ponad 150 lat) wasza rola miała ogromną wagę. Proszę Boga, aby każdemu z Was udzielił głębokiego udziału w Swojej Mądrości i Miłości. Poprzez Wasz hojny wkład Chrystus Pan zlewał zawsze obfite łaski na członków Stowarzyszenia i ufam, że nadal będzie to czynił.

Wasz brat w Świętym Wincentym,
Robert P. Maloney, C.M.
Przełożony Generalny