Formacja Animatora

Na podstawie Regulaminu Wewnętrznego Stowarzyszenia Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej.

Animatorzy świeccy Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej szkoleni są na zjazdach (zazwyczaj weekendowych), podczas których uczestniczą w wykładach i konferencjach, zdobywają wiedzę teologiczną i znajomość charyzmatów wincentyńskich, oraz poprzez różne formy modlitwy pogłębiają swoją wiarę.

Formacja animatorów w Polsce odbywa się:

  • w Warszawie przy ul. Tamka 35 (okazjonalnie w innych miejscach)
    kontakt: s. Aneta Zawada (s.anetasm@wp.pl)
  • w Krakowie przy ul. Warszawskiej 8 (informacje dla uczestników
    kontakt: s. Jolanta Janiszewska (mjolaj@wp.pl)

Uczestnicząc w procesie formacji (kursorekolekcjach lub szkole animatora) animatorzy zdobywają kolejne stopnie:

  • I stopień animatora – otrzymuje każdy, kto uczestniczył w 5 spotkaniach,
  • II stopień animatora  – otrzymuje ten, kto uczestniczył w 10 spotkaniach,
  • III stopień animatora – otrzymuje ten, kto poza ww warunkami odbył 5 spotkań praktycznych (np. posługa na rekolekcjach itp.).

Rozpocząć formację może członek Stowarzyszenia, który ukończył szkołę podstawową.

Cały proces formacji (15 spotkań szkoleniowych) powinien trwać nie krócej niż 2,5 roku. Potwierdzeniem zdobycia każdego stopnia jest pieczęć i podpis w legitymacji. Osoba, która zakończy cały kurs otrzymuje dyplom Animatora Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej oraz Odznakę Animatora.

Animatorzy, którzy ukończyli już kurs i prowadzą grupy, w dalszym ciągu mogą uczestniczyć w spotkaniach, by pogłębiać swoją wiedzę i wiarę.

 

POMOCE DLA ANIMATORÓW: