Zarząd Krajowy

Skład Zarządu tworzą:

Paulina Maria Berdel
Przewodnicząca
Kontakt: paulinaberdel.wmm@gmail.com

Ksiądz Maciej Musielak CM
Dyrektor Krajowy
Kontakt: mkmusielak@gmail.com

Siostra Elżbieta Piętka SM
Radna Krajowa
Kontakt: e.pietka3@gmail.com

Anna Tanaś
Wiceprzewodnicząca
Kontakt: annatanas.wmm@gmail.com

Wiktoria Śliwa
Sekretarz
Kontakt: sekretarzwmm@gmail.com / wikisliwa@interia.pl

Paulina Bunar
Skarbnik
Kontakt: paulinabunar.wmm@gmail.com

 

Siostra Jolanta Brandyk SM
Koordynatorka Prowincji Chełmińsko-poznańskiej
Kontakt: sjolantabrandyk@wp.pl

Maria Bielecka
Doradczyni Prowincji Chełmińsko-poznańskiej
Kontakt: mariabielwmm@gmail.com

Siostra Jolanta Janiszewska SM
Koordynatorka Prowincji Krakowskiej
Kontakt: mjolaj@wp.pl

Martyna Lichwała 
Doradczyni Prowincji Krakowskiej
Kontakt: mlichwala.wmm@gmail.com

Siostra Aneta Zawada SM
Koordynatorka Prowincji Warszawskiej
Kontakt: s.anetasm@wp.pl

Konstancja Krenc 
Doradczyni Prowincji Warszawskiej
Kontakt: konstancjakrenc88@gmail.com

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Krajowy Zarząd Stowarzyszenia tworzą:

członkowie świeccy wybierani przez Zgromadzenie Krajowe:
Przewodniczący Krajowy, Wiceprzewodniczący, Sekretarz i Skarbnik;

członkowie nominowani przez Dyrektora Generalnego JMV:
Dyrektor Krajowy (kapłan Zgromadzenia Misji) i Radna Krajowa (Siostra Miłosierdzia);

oraz w wymiarze prowincjalnym członkowie mianowani:
Siostry Koordynatorki Prowincjalne i świeccy Doradcy Prowincjalni.