Dokumenty

Dzięki pracy Zarządu Stowarzyszenia (w latach 2011-2014) tekst Statutu został zaktualizowany, a następnie zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego Stowarzyszenia oraz Konferencję Episkopatu Polski. 

Statut Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej w Polsce


Regulamin Wewnętrzny WMM w Polsce