Akt Oddania

Akt Oddania się Matce Bożej
Składa każdy członek w momecie przyjęcia do Stowarzyszenia.

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!
Tobie poświęcam ciało i duszę moją,
wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia,
wszystko czym jestem i co posiadam.
Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi
i ku pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie.
Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam.
Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz.
Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, aby moja rodzina, parafia i cała ojczyzna były rzeczywistym królestwem Twojego Syna i Twoim.

Autor: Kardynał Stefan Wyszyński

Akt Konsekracji (Poświęcenia się) Matce Bożej
Składa członek WMM, przyjmując Medal na niebieskiej wstążce
.

Panie Jezu, za przykładem Maryi chcę CIEBIE ODKRYWAĆ!
Razem z Nią, Matką Kościoła, pragnę wnieść swoją młodość we wspólnotę oddaną służbie
i zaangażować się wielkodusznie w dzieło ewangelizacji.

Panie Jezu, za przykładem Maryi chcę CIEBIE NAŚLADOWAĆ!
Razem z Nią, Uprzywilejowaną Córką Boga Ojca,
pragnę stawać się jak Ty, ewangelizatorem ubogich, w wierności konsekracji chrzcielnej
stając się budowniczym Życia, Miłości i Pokoju!

Panie Jezu, tak jak Maryja chcę CIEBIE KOCHAĆ!
z Nią, Dziewicą trwającą na modlitwie, napełnioną Duchem Świętym, pragnę uczynić swoje życie drogą Modlitwy i Służby, w prostocie i w pokorze, starając się żyć duchowością Magnificat.

Panie Jezu, tak jak Maryja chcę OFIAROWAĆ SIEBIE!
Razem z Nią, pierwszą Uczennicą, pragnę otworzyć swoje serce i umysł na potrzeby misji,
abym dary od Ciebie otrzymane umiał przekazać młodym całego świata, bym stał się przedłużeniem Twoich dłoni w posłudze bliźnim.