Program formacyjny dla młodzieży

Program formacyjny dla młodzieży został opracowany w oparciu o propozycje Rady Międzynarodowej JMV oraz potrzeby młodych w naszym kraju. Każdy rok formacji składa się z 10 głównych tematów (do każdego od 1 do 3 konspektów do wyboru). Zachęcamy, aby wpleść wybrane konspekty w 10 miesięcy roku formacyjnego, uzupełniając innymi spotkaniami i rozszerzając lub modyfikując zależnie od potrzeb danej wspólnoty.

ROK I

ROK II


 

ROK I: Z Maryją odkrywam miłość Bożą. Bóg kocha mnie naprawdę
(pobierz spis treści)

   1. Bóg? Jaki? Gdzie? – w kogo wierzę?

 1. Moje obrazy Boga 
  załącznik 1
 2. św. Wincenty  

  2. Miłość Boża 

 1.  Jam jest Pan Bóg twój, a nie żaden inny – Bóg zechciał być aż tak blisko człowieka (tajemnica Bożego Narodzenia) 
 2.  Bóg kocha Ciebie dzisiaj (Miłosierny Ojciec) 

 3.  Krychy skarb – życie 

 1.  Życie darem Boga, Bóg mnie kocha i daje mi życie 
 2.  Na wzór Maryi ja też mogę dawać życie 

 4. Moja odpowiedź – wiara 

 1.  Wierzyć to znaczy chodzić po wodzie (na postawie ew. Mt 14, 22-33) 
 2.  Maryja wzorem naszej wiary (tajemnica odnalezienia Pana Jezusa w świątyni)
  załącznik nr 4 

 5. Bóg obecny w moim życiu (tajemnica Zesłania Ducha Św.) 

 1.   Moja wiara wśród rówieśników – być chrześcijaninem dziś, otworzyć serce na Ducha (J 14, 15-18) 
 2.  Maryja, Oblubienica Ducha Świętego, strażniczka naszej wiary (Ap 22, 17)
  załącznik 5 
  załącznik 5a 

 6. Moja relacja z Bogiem 

 1.  Modlitwa – różne formy modlitwy 
 2.  Maryja – Niewiasta Eucharystii (załącz. film „Tajemnica Eucharystii”)
     
  załącznik 6   

 7. Jestem grzesznikiem, potrzebuję zbawienia 

 1.  Grzech (na podstawie kursu Filipa) 
 2.  Maryja Niepokalana – wzór czystości serca 
 3. Zagrożenia duchowe
  załącznik 7

 8. Jezus Zbawicielem 

 1.   Jezus umarł i zmartwychwstał dla ciebie i wszystkich ludzi 
 2.  Oczyszczająca moc sakramentu Pojednania
  załącznik 8  

9. Nawracam się i co dalej?

 1.  Sumienie 
 2. Kierownictwo duchowe
 3. Zawierzenie Marce Bożej – Akt Oddania – do czego się zobowiązuję?
  załącznik 9

 10. Wspólnota 

 1.  Ja w rodzinie, Maryja Królowa Rodziny
 2. Moje miejsce w Kościele – Maryja Matka Kościoła
 3.  Moja wspólnota – dialog, komunikacja
  załącznik 10   

 

ROK II
(pobierz spis treści)

1. Kim jestem?

 1. Ja, malarz siebie
 2. Kim jestem?

2. Maryja Niepokalana uczy szanować życie

3.  Dokąd zmierzam?

 1. konspekt A
 2. konspekt B

4. Wolność

5. Co nas zniewala?

6. Dobro

7. Dobro się pomnaża

8. Moje więzi z innymi